Banksparen

Sinds 2008 kunt u fiscaal aantrekkelijk vermogen opbouwen bij een bankinstelling. We noemen dit banksparen als er van een belastingvoordeel sprake is. Wij onderscheiden:

  • Spaarrekening Eigen Woning (sparen voor aflossen van de hypotheek)
  • Lijfrentesparen (sparen voor aanvullend pensioen)
  • Lijfrente uitkeringsrekening (voor als u met pensioen gaat)

Hiernaast kunt u ook gewoon sparen bij een bank via:

  • spaarrekening (flexibel sparen zonder beperkingen)
  • Spaardeposito’s (sparen op een vaste termijn)

Er zijn grote verschillen tussen deze vormen van sparen. Belastingtechnisch zijn er veel en vaak ingewikkelde regels. Maar ook het rendement kan per spaarvorm fors verschillen. Het is vanaf 1 april 2013 niet meer mogelijk nieuwe Spaarrekeningen Eigen Woning af te sluiten. De regels voor bestaande SEW’s per 31-12-2012 blijven bestaan. Het doelkapitaal mag echter niet meer worden verhoogd en de looptijd mag niet worden verlengd.

Website door: Dutch Media Lab