Vermogensplanning

Wanneer u over een aanzienlijk bedrag aan spaargeld beschikt dan is goed advies voor het etiketteren, spreiden en beheren van uw kapitaal heel belangrijk. We noemen dat vermogensplanning. Zeker wanneer u specifieke doelstellingen heeft voor de toekomst, zoals uw pensioeninkomen, de studie van uw kinderen, aflossen van uw hypotheek, een vakantiehuis, een financiële reserve voor zorgkosten e.d. dan is een goed uitgewerkt advies essentieel. 

Wij hebben bij vermogensplanning oog voor uw persoonlijke doelstellingen, belastingtechnische aspecten en een zo optimaal mogelijk rendement. Wij stellen een helder plan voor u op dat flexibel is en verschillende financiële instrumenten combineert. Daarbij bepaalt u zelf de verhouding tussen het gewenste rendement en het risico dat u bereid bent te lopen. Bovendien onderhouden wij periodiek uw vermogensplan zodat uw risicoprofiel niet uit de pas kan lopen en u uw doelstellingen ook daadwerkelijk kunt behalen.

Vermogensplanning is niet hetzelfde als beleggingsadvies. Hoewel beleggingen zeker een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van uw doelstellingen.

Wij adviseren en bemiddelen in:

 • banksparen
 • beleggingsfondsen
 • spaarrekeningen
 • spaardeposito's

Hierbij besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:

 • fiscale aspecten zoals kapitaalvrijstellingen en vermogensrendementheffing
 • vermogensdoelstellingen
 • gewenste verhouding rendement en risico
 • looptijd(en) van uw vermogensonderdelen
 • gewenste flexibiliteit

Bij vermogensopbouw zijn de volgende variabelen van belang voor het resultaat:

 • Beginstorting
 • Maandelijkse inleg
 • Rendement
 • Risico
 • Looptijd
 • Kosten


Website door: Dutch Media Lab