Hypotheekvormen

Tegenwoordig kunt u kiezen uit een groot aantal hypotheekvormen. De hypotheekvormen onderscheiden zich vooral op basis van hoe de aflossing van de lening is geregeld, hoe er met het overlijdensrisico omgegaan wordt en de fiscaliteiten. Hieronder geven we een overzicht van de meest gebruikte hypotheekvormen.

Aflossing gedurende de looptijd

Bij deze hypotheekvormen lost u maandelijks of jaarlijks een bedrag af op uw hypotheek. U vermindert daarmee gedurende de looptijd van de hypotheek de hoogte van de hypotheek. Op deze wijze bouwt u overwaarde in uw woning op en verlaagt u het bedrag waarover hypotheekrente berekend wordt. Bij de volgende hypotheekvormen kunt u periodiek aflossen:

  • de lineaire hypotheek
  • de annuïteiten hypotheek

De annuïteiten- en lineaire hypotheek zijn de enige hypotheekvormen die startende huizenkopers nog mogen afsluiten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor bestaande huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor een duurdere woning of verbouwing geldt het volgende: Zij moeten voor het hogere bedrag een annuïteiten- of lineaire hypotheek afsluiten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Doen ze dit niet, dan hebben ze geen recht op hypotheekrenteaftrek over de verhoging van de hypotheek. De bestaande hypotheek mag blijven zoals deze voor de verhoging was. Ongeacht de hypotheekvorm dus.

Aflossing aan het einde van de looptijd

Bij deze hypotheekvormen houdt u gedurende de looptijd van de hypotheek de volledige hypotheeklening in stand. Binnen een gemengde levensverzekering (kapitaalverzekering) of op een spaar- of beleggingsrekening bouwt u vermogen op waarmee u aan het eind van de looptijd (een deel van) uw hypotheek aflost. Bij het opbouwen van vermogen moet u een keuze maken tussen beleggen en sparen en moet u bepalen of u de vermogensopbouw in box 1 of in box 3 wenst plaats te laten vinden. Daarnaast bevatten een aantal vormen standaard een overlijdensrisicoverzekering terwijl die bij andere vormen ontbreekt.

Bij de volgende hypotheekvormen kunt u aan het einde van de looptijd aflossen:

  • bankspaarhypotheek beleggen (BEW)
  • bankspaarhypotheek sparen (SEW)
  • de beleggingsrekeninghypotheek
  • de effecthypotheek
  • de levenhypotheek
  • de spaarhypotheek
  • de hybride hypotheek

Deze hypotheekvormen zijn alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en deze hypotheekvormen al hadden. Alleen zij mogen deze bestaande hypotheekvormen nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen.

Geen aflossing

Op het moment dat u geen aflossing wenst, kunt u kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek. De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u tijdens de looptijd van de hypotheek niet aflost en ook geen bedrag opbouwt om aan het eind van de looptijd de lening alsnog af te lossen. De hypotheeklening blijft dus volledig bestaan. Aangezien u aan het eind van de looptijd van de hypotheek wel zult moeten aflossen, zult u uw huis moeten verkopen of zult u nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Aangezien de mogelijkheid tot renteaftrek tegenwoordig beperkt is tot 30 jaar, kan dat een verhoging van de netto maandlasten tot het gevolg hebben.

Indien het hypotheekbedrag hoog is ten opzichte van de waarde van de woning, is een volledig aflossingsvrije hypotheek bij de meeste hypotheekinstellingen niet mogelijk. De hypotheekinstelling wil namelijk geen risico’s lopen en altijd zekerheid hebben dat het volledige bedrag in iedere situatie afgelost kan worden. Een deel aflossingsvrij is vaak wel mogelijk. Vaak wordt de aflossingsvrije vorm daarom gecombineerd met een vorm waarbij wel afgelost of vermogen opgebouwd wordt.

Deze hypotheekvorm is vanaf 2013 alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters. Alleen zij mogen nog hun (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek oversluiten of omzetten zonder hun hypotheekrenteaftrek te verliezen.

Aflossen wanneer het u uitkomt

Een aantal geldverstrekkers biedt een krediethypotheek aan. Dit houdt in dat u een doorlopend krediet heeft met uw huis als onderpand. Daartoe wordt vooraf wel een limiet afgesproken. U kunt zelf bepalen of en wanneer u aflost of juist weer opneemt, zolang u maar binnen de limiet blijft. Hiermee is de krediethypotheek de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat. Dit product wordt echter door steeds minder geldverstrekkers aangeboden en vaak geldt een flinke opslag op de standaard aangeboden rentetarieven.

Deze hypotheekvorm is vanaf 2013 alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters. Alleen zij mogen nog hun (gedeeltelijke) krediet hypotheek oversluiten of omzetten zonder hun hypotheekrenteaftrek te verliezen. Daarbij mag de krediethypotheek niet verhoogd worden. Ook opnames binnen de krediethypotheek waardoor de eigen woningschuld stijgt (bijvoorbeeld om te verbouwen) zijn niet meer toegestaan. Dit zal er toe leiden dat er over de verhoging van de hypotheekschuld geen hypotheekrente aftrek is.

Wat is voor mij de beste hypotheekvorm?

Wat de beste hypotheekvorm is, hangt af van veel factoren. Had u al een hypotheek op 31-12-2012 en zo ja welke vorm had deze hypotheek? Wilt u extra aflossingen kunnen doen? Hoe lang is de looptijd van de hypotheek? Ga zo maar door. Alleen met een onafhankelijk advies, na een serieuze inventarisatie van uw situatie, uw wensen en de fiscale mogelijkheden, dan weet u wat de beste hypotheekvorm voor u is.

Website door: Dutch Media Lab