Woekerpolis

Een woekerpolis is een levensverzekering waarvan het eindresultaat teleurstellend zal zijn. Er zijn met name in de jaren negentig en begin van deze eeuw veel van deze verzekeringen afgesloten. De term woekerpolis is door de media bedacht en doet veel polishouders huiveren bij de gedachte dat hun polis ook onder die categorie zou kunnen vallen. Het is in elk geval altijd verstandig dit goed te laten beoordelen door een professional.

Kenmerken woekerpolis

Wij kwalificeren een levensverzekering als woekerpolis als deze tenminste drie van de volgende kenmerken heeft:

  • de premies worden belegd in beleggingsfondsen zonder garantie
  • de beleggingsresultaten zijn tot nu toe teleurstellend geweest
  • de kosteninhouding door de verzekeraar is relatief hoog ten opzichte van de premie
  • er wordt premie betaald voor een overlijdensrisicodekking die ten koste gaat van de kapitaalopbouw
  • de premie voor de overlijdensdekking is relatief hoog ten opzichte van de verzekerde prestatie

Wanneer u vermoedt dat u één of meer verzekeringspolissen heeft die onder de noemer ‘woekerpolis’ vallen dan is het verstandig dat u advies inwint. Wij hebben ruime ervaring met het beoordelen van levensverzekeringen en we kunnen u goede oplossingen aanbieden. Laat het probleem in elk geval niet liggen. Dat zorgt niet alleen voor meer teleurstelling maar is ook niet nodig. Vraag ons om advies en hulp.

Website door: Dutch Media Lab