Pensioen

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw? Niet een vraag om onbeantwoord te laten. Daar is pensioen veel te belangrijk voor.

Er is een hoop veranderd op pensioengebied. Pensioenfondsen kampen met te lage dekkingsgraden, korten op de pensioenuitkering en verhogen de premies. Nederland heeft met een groot vergrijzingsprobleem te maken. En de overheid faciliteert steeds minder om fiscaal aantrekkelijk vermogen op te bouwen. Tegelijkertijd moet u langer door blijven werken in verband met de verhoging van de AOW leeftijd, tenminste als u niets extra hebt geregeld. 

U zult dus zelf iets moeten gaan doen om een pensioentekort te repareren. Wij raden u aan hier niet nog enkele jaren mee te wachten omdat het nu even niet uitkomt. Uitstellen leidt meestal tot een pensioentekort dat niet meer te herstellen is. Nog belangrijker: wat is uw pensioensambitie? Hoe wilt u straks uw oudedag beleven en hoeveel inkomen heeft u daarvoor nodig? Hieraan besteden we ruim aandacht wanneer wij met u een financieel plan opstellen.

Wat is pensioen?

Pensioen is een breed onderwerp. Het is in de praktijk een optelsom van uw AOW-uitkering, pensioenopbouw bij werkgever en gewezen werkgevers en aanvullingen vanuit privé (netto kapitaal en lijfrentevoorzieningen). Het is uiteraard aan te bevelen dat tussen deze ‘pensioenpijlers’ een gezonde verhouding bestaat en dat uw totale pensioenvooruitzicht periodiek onderhouden wordt.

Bij onvoldoende pensioenopbouw heeft u straks te maken met een tegenvallend pensioeninkomen. U kunt dan niet van uw pensioen genieten zoals u dat in gedachten had. Maar het kan ook betekenen dat u onvoldoende inkomsten heeft voor het betalen van uw hypotheek- of huurlast en zorgkosten. Een tekort kan op diverse manieren bestreden worden:

  • Bijsparen via een lijfrente
  • Bijsparen via een spaarrekening
  • Bijsparen via een beleggingsrekening
  • Extra aflossen van de hypotheek
  • Bijsparen via de pensioenregeling van uw werkgever

Website door: Dutch Media Lab