Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt uw nabestaande(n) tegen financiële calamiteiten. Vaak daalt het gezinsinkomen bij overlijden aanzienlijk terwijl de woonlasten gewoon door lopen. De hoogte en de vorm van de verzekeringsdekking bij overlijden dient steeds afgestemd te zijn op uw inkomen, woonlasten, huishoudelijke uitgaven en nabestaanden-pensioen via uw werkgever. Wij geven u hierbij een passend advies.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

Er zijn diverse redenen te noemen voor het afsluiten van een overlijdensrisicodekking:

  • Aflossing van de hypotheek om de woonlasten van uw nabestaande(n) betaalbaar te maken
  • Aanvullend inkomen voor uw nabestaande(en) om het huishouden financieel draaiend te kunnen houden
  • Dekking voor de opleidings- of studiekosten voor uw kinderen zodat hun plannen altijd haalbaar blijven
  • Financiële compensatie voor het emotionele verlies bij overlijden

Noodzakelijk maar ook betaalbaar

Premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn door concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen de laatste jaren flink gedaald. Hierdoor is een adequate verzekeringsdekking aanmerkelijk betaalbaarder geworden. En dit terwijl de noodzaak van voldoende bescherming alleen maar is toegenomen nu de Algemene Nabestaanden Wet fors wordt ingeperkt.

Premie en acceptatie

De premie voor een overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van:

  • de looptijd van de verzekering;
  • uw gezondheid;
  • of u rookt of niet;

Sinds 21 december 2012 mogen verzekeraars geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het vaststellen van de premies. Aanleiding is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Premies verschillen uiteraard tussen verzekeraars maar ook de wijze waarop uw gezondheid wordt beoordeeld en vertaalt wordt naar een risicopremie verschilt. Zo rekent de ene verzekeraar een (veel) hogere risico-opslag voor rokers dan de andere.

Lijdt u aan een chronische ziekte of is uw gezondheid nu niet goed dan hoeft dat niet te betekenen dat een overlijdensrisicoverzekering niet meer mogelijk is of onbetaalbaar zou worden. Wij kennen de markt en kunnen in veel gevallen toch een acceptabele oplossing bieden.

Website door: Dutch Media Lab