Expiratie lijfrente

Een lijfrentepolis of een lijfrentespaarrekening zijn voorzieningen die op de einddatum voor een kapitaal zorgen waarmee u een aanvulling op uw pensioeninkomen kunt krijgen. Wanneer uw voorziening de einddatum bereikt noemen we dit expiratie. 

U krijgt het kapitaal niet netto uitbetaald. U zult een keuze moeten maken bij welke maatschappij u een periodieke, bijvoorbeeld maandelijkse, uitkering gaat bedingen. Over die uitkeringen houdt de bank of verzekeraar loonheffing in. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat u de premies of koopsom in het verleden in aftrek hebt gebracht bij uw aangifte(s) inkomstenbelasting.

Geheel afhankelijk van de belastingregels die bij uw voorziening horen kunt u de lijfrentetermijnen gebruiken om:

 • te overbruggen tot aan uw pensioendatum
 • het kapitaal uitstellen tot aan uw pensioendatum
 • een tijdelijke of levenslange uitkering ontvangen vanaf uw pensioendatum
 • of het kapitaal ineens laten uitkeren

Wanneer uw voorziening precies vrijkomt (‘expireert’) zal de verzekeringsmaatschappij of bankinstelling ruim voor het bereiken van de einddatum aankondigen. Het is altijd aan te bevelen dat u advies inwint over uw mogelijkheden en wat voor u de beste oplossing is. De regels rond uw voorziening kunnen zeer complex zijn. Zonder deskundig advies kan er van alles misgaan en loopt u wellicht veel geld mis.

Aandachtspunten bij expirerende lijfrentevoorzieningen

 • onder welk belastingregime valt uw polis?
 • heeft u alle premies in het verleden aftrekbaar gemaakt?
 • heeft u op dit moment een aanvulling op uw inkomen nodig?
 • keuze tussen een lijfrentepolis bij een verzekeraar en een lijfrenterekening bij een bank
 • keuze tussen variabel of vast garantierendement of belegging in fondsen
 • gevolgen bij voortijdig overlijden
 • keuze maatschappij die uw lijfrentetermijnen gaat uitbetalen
 • solvabiliteit verzekeraar en depositogarantiestelsel

Website door: Dutch Media Lab