Periodiek onderhoud

Health Insurance Piggy BankUw financiële huishouden is aan verandering onderhevig. Het is om de volgende redenen verstandig dat u eens in de twee jaar een financiële check laat uitvoeren. Wij  noemen dat periodiek onderhoud.

Waarom periodiek onderhoud?

 • Iedereen heeft regelmatig behoefte aan advies
 • U bespaart geld wanneer uw voorzieningen tijdig worden aangepast
 • Door een optimale afstemming tussen producten onderling is uw financiële huishouden beter geregeld
 • Onafhankelijkheid van ons advies is gewaarborgd, als het beter kan doen wij een voorstel, wat goed is laten we zo
 • Gemak, wij nemen zorgen uit handen

Serviceovereenkomst

Bureau Van der Leeden biedt u keuze uit verschillende nazorgprogramma’s die zijn geregeld in een serviceovereenkomst.

U heeft bij ons keuze uit de volgende pakketten:Magnifying Glass Lying On A Legal Contract

Deze pakketten kunt u desgewenst uitbreiden met de modules:

Afspraak maken  ▶

Lees meer...

Bij de pakketten Royaal en Optimaal toetsen wij uw financiële situatie periodiek op de volgende punten:

 • Vermogensopbouw (t.b.v. aflossing van de hypotheek, studie v.d. kinderen, andere doelen)
 • Hypotheek (wij toetsen uw hypotheek dagelijks op rentetarief en voorwaarden, hoe? klik hier)
 • Pensioenvooruitzicht (heeft u tekorten of een overschot, wilt u eerder kunnen stoppen met werken?)
 • Inkomen bij overlijden (kunnen uw nabestaanden dan nog rondkomen?)
 • Inkomen bij arbeidsongeschiktheid (kunnen uw vaste lasten dan nog wel betaald worden?)
 • Inkomen bij werkloosheid (kunnen uw vaste lasten dan nog wel betaald worden?)

Wilt u weten welke serviceovereenkomst bij u past? Bekijk hier de dienstverlening per overeenkomst in een helder overzicht.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

* vereiste invoer
Afspraak maken